Vodstvo kluba

Predsednik Slavko Vizovišek
Podpredsednik Georg Mohr
Sekretar Jernej Buzeti
Upravni odbor Slavko Vizovišek (predsednik)
Georg Mohr (član)
Jernej Buzeti (član)
Narcisa Mihevc Mohr (član)
Bernarda Karo (član)
Adrijan Mihaljčišin (član)
Milan Lazarević član)
Nadzorni odborIvan Ketiš (predsednik)
Martin Dover (član)
Branko Vadlja (član)
Disciplinska komisija Karmen Mar (član)
Borut Javornik (član)