Začetek 6 – dnevnega mednarodnega šahovskega tabora